Informácie o spoločnosti

BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Slovenskej republike v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35113/T

IČO: 47931825
DIČ: 2024157267
IČ DPH: SK2024157267
Registračné číslo v Slovenskej komore patentových zástupcov 1/11

Kontakty

Kukučínova 13
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Napíšte nám

    Made by redred.sk © {{Y}} BELEŠČÁK & PARTNERS. All Rights Reserved.