Skip to content Skip to footer
Čo robíme

Naše služby

Naše služby a oblasti praxe zahŕňajú spracovanie a správu slovenských, európskych a medzinárodných prihlášok, validácie patentov, právne posudky, kontrola stavov a rešerše, údržba, obnovy, námietky, žiadosti na neplatnosť a zrušenie, sledovanie kolízií, zápisy prevodov a licencií, vyjednávanie zmlúv.

 

Máme dlhoročné skúsenosti so zastupovaním našich klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR), Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Európskym patentovým úradom (EPO) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Spolupracujeme s patentovými, známkovými a právnymi kanceláriami a rôznymi špecifickými poskytovateľmi služieb duševného vlastníctva z mnohých krajín sveta na základe dodávateľských a poskytovateľských vzťahov.

Počty prípadov
podľa úradov

0 +
ÚPV SR
0 +
EUIPO
0 +
EPO
0 +
WIPO
KTO SME

Boris Beleščák

CEO

Absolvoval vzdelanie z oblasti elektrotechniky, riadenia a informatiky a duševného vlastníctva. Je oprávnený patentový zástupca pre ochranné známky, patenty, dizajny a úžitkové vzory od roku 2008. Medzi jeho špecifické odborné skúsenosti patria manažment domácich aj zahraničných ochranných známok pre klientov, tvorba a manažment medzinárodných patentov z oblasti techniky a strojárstva pre klientov, vnútropodnikový manažment ochranných známok v medzinárodnej farmaceutickej korporácii, návrh a spravovanie informačného systému na mieru pre manažment ochranných známok v medzinárodnej farmaceutickej korporácii. Po prevzatí skúseností od otca, od roku 2015 pokračuje v rodinnom podnikaní.

Naše priority

Ako pracujeme

Kto sú naši klienti?

Spektrum našich klientov je od individuálnych podnikateľov a domácich spoločností až po veľké nadnárodné zahraničné korporácie zastupujúce rôzne oblasti podnikania a priemyslu.

Pre našich klientov sme už zabezpečili:

0 +
Ochranných známok
0 +
Patentov
0 +
Úžitkových vzorov
0 +
Dizajnov
0 +
Validácií patentov
Kontaktujte nás

Potrebujete konzultáciu?
Úvodnú konzultáciu poskytujeme zdarma v rozsahu 1hod.
Neváhajte nás kontaktovať...

Informácie o spoločnosti

BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Slovenskej republike v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35113/T

IČO: 47931825
DIČ: 2024157267
IČ DPH: SK2024157267
Registračné číslo v Slovenskej komore patentových zástupcov 1/11

Kontakty

Kukučínova 13
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Napíšte nám

    Made by redred.sk © 2024 BELEŠČÁK & PARTNERS. All Rights Reserved.